נכתב על ידי הדס. אתם מוזמנים להגיב זוהי רק השערה.

משבר הייצוג של המודרניזם השפיע על תפיסת הטקסט של הפורמליסטים: השפעה פנים ספרותית, מכונן את הטקסט כבעל תחבולות אמנותיות, שהראשית מתוכן היא "הזרה" היוצרת דה אוטומטיזציה על חוויות אוטומטיות בעיני הקורא ובנוסף לכך מכונן את שבירת הצורה, גם במושג השחיקה של הטקסטים, על ידי פרודיה וערטול התחבולה בעזרת קונטמינציה ז'אנרית.

משבר הייצוג של המודרניזם השפיע על תפיסת הטקסט של וולטר בנימין: השפעה פנים וחוץ ספרותית, כלומר השעתוק הטכני לא שינה רק את פני האומנות והספרות כחלק ממנה, אלא הפך את האומנות לדבר אחר לגמרי,עשה לה ראיפיקציה, במקום שהאומנות תהיה חד פעמית, בעלת הילה, המעבירה מסורת והיסטוריה. האומנת הופכת לנגישה, נצחית, מסחרית, משוללת מהילה וממורשת היסטורית או מסורתית. בנוסף לכך נוצרת אומנות חדשה בעלת מטרות חדשות, אומנות שהנמען שלה הוא ההמון, במקרה הרע היא יוצרת הרגליות, חוסר ביקורתיות כלפי החומר ואסתטיזציה של הפוליטי ובמקרה הטוב היא משתמשת ביתרון הקהל הרב (ההמון) אך יוצרת "הלם" וזעזוע(האוונגרד), בעזרת שבירת הצורה כמו למשל השימוש בשחקנים לשם אביזר במה בלבד ולהפך והיא ממשיכה לפי הגישה המרקסיסטית לעשות פוליטיזציה של האסתטי.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.